Dosa-dosa tidak akan terhapus dari lembaran catatan amal hingga pemiliknya dihadapkan kepadaNya dihari kiamat sekalipun dia telah bertaubat (di dunia)

al-Hafizh Ibnu Rojab rohimahulloh: Berkata al-al-Hasan (al-Bashri): “Maka seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, dan memohon ampun: maka akan diberikan ampunan baginya, akan tetapi dosa-dosa itu tak kan terhapus dari catatannya sebelum dihadapkan kepadanya, kemudian ditanyakan kepadanya, kemudian al-Hasan pun menangis sejadi-jadinya, seraya berkata: dan kalaulah sekiranya kita tidak menangis kecuali karena malu…